Traity

Z GuildWars2.cz Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Záložka traitů

Traity jsou prostředek jak vylepšit možnosti postavy a její specializaci. Upravují schopnosti, přidávají úplně nové a zvyšují Attributy postavy. Každá postava má 5 linií traitů, kde může investovat své Trait body. Traity najdeme v Hero panelu (klávesa H) v záložce "Skills and Traits"

Obsah

Trait body

Trait bod dostane postava na své 11. úrovni, a pak po jednom na každé následující, až do maximálního počtu 70 bodů na 80. úrovni. Každé povolání má 5 traitových linií, kam lze investovat až 30 trait bodů (viz. obrázek). Všechny traitové linie jsou horizontálně rozděleny na 3 úrovně a pro přístup k nim je třeba koupit příslušný Training Manual u svého trenéra (viz. tabulka).

ˇUroveň Minimální level postavy Training Manual Poznámky
Adept 11 Adept's Dovolí utratit až 10 bodů v každé linii.
Master 40 Master's Dovolí utratit až 20 bodů v každé linii.
Grandmaster 60 Grandmaster's Dovolí utratit až 30 bodů v každé linii.

Reset investovaných bodů lze provést taktéž u vašeho trenéra, a to za cenu 71 Bronze coin / 1 bod.


Pro Structured PvP jsou vaše traity odděleny, je k ním plný přístup a lze je volně měnit.

Traity a traitové línie

Traity vidíme jako šestiúhelníky, menší jsou minor traity a větši major traity (viz. obrázek).

Ke každé z 5 linií jsou přiřazeny:

  • 1 primární attribut (resp. attribut povolání) a 1 sekundární attribut. Oba se s každým vloženým bodem zvyšují.
  • 3 "minor traity" a 3 major trait sloty"

Minor traity

Minor traity mají každý svůj pasivní efekt a jsou rozdílné pro kažodu linii. pokud investujete dost bodů do linie, automaticky se odemknou (konkrétně při 5,15 a 25 investovaných bodech) a nejde je měnit. Povolání má k dispozici 15 různých traitů.

Major traity

Při investování bodů do traitové linie se vám po každých 10 bodů odemkne slot na major trait (tzn. 1 slot na 10 bodech, 2 na 20 bodech a 3 na 30 bodech). každý slot můžete poté obsadit major traitem z nabídky. Každá linie má svou unikátní nabídku major traitů (z celkového počtu 60 pro jedno povolání).

Poznámky

  • Neexistují žádné rasové traity, z důvodu vyvážení hry. To zabraňuje tomu, aby určitá rasa byla zvýhodněna nad jinou. Například asurský warrior bude stejně silný jako nornský warrior.

Článek vychází z této oficiální anglické verze