Sylvari

Z GuildWars2.cz Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Sylvari 01 concept art (white).jpg

Slyvari se nerodí. Procitají ve stínu Pale Tree se znalostmi nabytými ve Snu před životem. Tyto vznešené bytosti cestují a hledají dobrodružství v honbě za úkoly. Snaží se vyvážit zvídavost s povinností, horlivost s rytířstvím a válečnictví s čestností. Magie a tajemno se proplétají a utvářejí budoucnost této rasy, která se tak nedávno objevila.

— Herní popis

Sylvari jsou mladá, zvídavá rasa botanických humanoidů zrozená z Pale Tree v Arbor Bay - první sylvari se objevili roku 1302 AE. Tento strom byl zasazen Ronanem a vypěstovaný Ventarim, kteří se snažili utéct před násilím, které zachvátilo Tyrii.

Sylvari jsou jednou z pěti hratelných ras v Guild Wars 2.

Obsah

Tvorba postavy

Grafický návrh Sylvari od Jamieho Janga.

Pokud si hráč vybere sylvari, začne ve Snu snů, kde se postaví temnotě uvnitř Snu. Následně se probudí u paty Pale Tree v Grove.

Během tvorby postavy jsou hráči položeny tři rasově specifické otázky biografie týkající se postavy sylvari, které ovlivní její osobní příběh:

  • V jakém cyklu denní doby se narodili.
  • O jakém úkolu se jim zdálo.
  • Nejdůležitější část Ventariho učení.

Osobní příběh začíná ve Snu snů.

Rasové skilly sylvari se soustřeďují na manipulaci s rostlinami a na sen sylvari. V rozhovorech bylo řečeno, že sylvari mají více léčivých skillů než jiné rasy.

Vzhled

Anatomie sylvari.

Sylvari jsou všežravé humanoidní rostliny. Někteří sylvari se velice připomínají lidi s vílími rysy jako oči mandlového tvaru a špičaté konce uší; u mnoha z nich se projevují rostlinné prvky jako kostra z tvrdého dřeva, listoví a okvětí místo vlasů, listy nebo popínavé rostliny chovající se jako svaly. Místo krve jim v žilách proudí zlatá míza a při pohybu z nich létá pyl. Jsou drobnější než průměrný člověk, asi o hlavu kratší a štíhlejší postavy. Přestože se zdá, že dokáží absorbovat sluneční světlo a cítit se osvěžení, stále potřebují jíst a pít, aby přežili.

Sylvari se probouzí plně vyvinutí ze zlatých plodů, které rostou na větvích Pale Tree. Jejich "pohlaví" je vybráno Stromem před jejích vynořením se z květu a jsou rozlišení stejnými rysy jako pohlaví lidská; přestože jsou sylvari schopni a provozují pohlavní styk, není to kvůli reprodukci, poněvadž se sylvari rodí pouze z Pale Tree. Jelikož se všichni rodí z Pale Tree, mohli by být pokládáni všichni za členy jedné rodiny. Jejich rodinná pouta by mohla být dokonce považována za silnější než u většiny druhů, jelikož sdílejí kolektivní sen a jsou navzájem propojeni na základní jak psychické, tak genetické úrovni. Není známo, zda sylvari umírají stářím, protože všichni sylvari zatím zemřeli jen násilím, na otravu nebo nemoc a žádný z nich neprojevuje známky stárnutí. Zranění sylvari se namísto zjizvené tkáně léčí úponky a rozpínající se kůrou, avšak obecně stejnou rychlostí jako lidé.

Před svým zrozením sdílí pouto skrz Pale Tree, které nazývají Sen snů. V tomto snu je rostoucí Sylvari vystaven vědomí Pale Tree a rozsáhlé zásobě vědomostí a vzpomínek toho, na co ostatní sylvari kdy pomyslili a čemu se ve světě naučili. Při procitnutí si část těchto vědomostí udrží, včetně základní moudrosti a pochopení z Pale Tree a malého zlomku toho, co ostatní sylvari viděli a zažili, ačkoli jsou to jen vzácně konkrétní vzpomínky. Po probuzení je pouto s Pale Tree slabší, ale spojuje všechny sylvari a do určité míry i ostatní rostliny. Ve vzácných případech se ze stejného plodu mohou vynořit dvojčata, která k sobě navzájem projevují mnohem větší empatii.

Kultura

Sylvari jsou obvykle čestní, otevření, cílevědomí a většinu věcí berou úplně normálně. Sen zabezpečuje to, že toho mají tak mnoho společného s ostatními Sylvari, milují zkušenost, protože ta každého z nich činí jedinečným. Jsou dychtiví po tom se něco naučit, poznat a pochopit.

Základy mravů a etiky mají z Pale Tree. Byly utvořeny ze životů Ronana a Ventariho v průběhu raného růstu Pale Tree a později byly zapsány na Ventariho desku, která se nachází u paty stromu. Když se narodí Sylvari, tak mu starší Sylvari vysvětlí o čem snil a zajistí, aby jasně pochopil desku, jejich historii a svět.

Navzdory vědomostem nabitým ve snu, jsou stále trochu naivní, jelikož existují záležitosti na které jejich chápání nestačí. Zejména emoce a taktnost jsou pro ně těžké pochopit, takže sylvari často nahlas vysloví něco, co ostatní rasy normálně zdvořile přejdou. Stejně tak úplně nerozumí smrti, ale nahlíží na ni jako na něco, co je třeba přijmout a plně pochopit - toto v nich vzbuzuje smíření se s a fascinaci smrtí, což ostatní rasy může znepokojovat.

Romance a sex se praktikuje mezi sylvari bez ohledu na pohlaví zůčastněných. Pro sylvari je láska o inspiraci, a nemá vůbec nic do činění s fyzickou formou.

Sylvari věří, že jejich osudem je lov draků. Celým snem je provází stín a když procitnou do skutečného světa, vidí, že stejný stín obklopuje i prastaré draky.

Sylvari si vytváří zbroj a zbraně z organického materiálu, jakými jsou například kořeny a listí.

Náboženství

Sylvari mají agnostický pohled na lidské bohy a přejí si vidět nějaký důkaz boží existence a práce. Uctívají Ventariho desku jako svůj nejsvatější artefakt a zákon. Pale Tree je taky velmi uctívána, avšak více jako moudrý rodič než božstvo. Pokud sylvari potřebuje radu, často se vydá k srdci mocného stromu a tam s ní promluví.

Vláda

Prvorození, kteří se jako první zrodili z Pale Tree, jsou nejmoudřejší, mají nejvíce zkušeností a jsou respektováni ostatními sylvari. Mnoho z nich obsadilo posty ve vedení, organizaci a vzdělávání, poskytují něco jako dozor a vedení ostatním sylvari.

Sylvari vede Pale Tree; zjevuje se jako spektrální bytost v komnnatě u paty stromu, kde s ostatními snadno komunikuje a dává rady a instrukce. Ruzní sylvari jednají jako velvyslanci u jiných ras a posílají jí zprávy tak, aby mohla posoudit, co dělat. Při složitých rozhodnutích svolá Pale Tree provorozené a jakékoliv sylvari, kteří by mohli být v daném problému specialisti. Prvorození, nejstarší a mající nejvíce zkušeností ze světa, jednají jako vůdci sylvari, jelikož jsou respektováni pro svou moudrost a naoplátku oni jednají pod vedením Pale Tree. Zvláště čtyři z nich (jeden pro každý cyklus) obsadili pozice ve vedení, organizaci, učení a celkovém usměrňování lidu sylvari.

Historie

Ronan, lidský voják, našel semeno Pale Tree velikosti pěsti v jeskyni. Při návratu domů nalezl svůj domov zničený a rodinu zavražděnou Mursaaty. Semeno, které našel, zasadil na hrob své rodiny a přísahal, že už nikdy nebude bojovat. Ronan navázal nezvyklé přátelství s kentaurem Ventarim a společně vybudovali útočiště poblíž rostoucího stromu pro všechny, kteří hledali mír a ochranu.

Jak Pale Tree rostl , válka mezi kentaury a obyvateli Kryty se stávala stále více brutální. Stále méně lidí naslouchalo Ventarimu a jejich stanoviště se zmenšovalo. Předtím, než Ventari v roce 1180 AE zemřel, vytesal své životní lekce do kamenné desky, kterou poté umístil k patě Pale Tree s nadějí, že si ji možní cestovatelé přečtou.

O více než sto let později se na Pale Tree poprvé urodila zlatá ovoce. Ta se v roce 1302 AE otevřela a odhalila první ze sylvari. Deska u paty stromu a Sen snů vede Sylvari, kteří v sobě skrývají mravy a etiku Ventariho a statečnost Ronana. O šest nebo sedm let později se z Pale Tree začali vynořovat druhorození sylvari. První z druhorozených byl Cadeyrn, který se stal zakladatelem Nightmare Court. Po druhorozených i nadále z Pale Tree klíčili další Sylvari se stále se zvyšující rychlostí.

Galerie

Poznámky

Vzhled Sylvari před znovunavržením
  • Pojem Sylvari se používá v jednotném čísle, v množném čísle a v přivlastňování.
  • Sylvari jako rasa prodělali v rané fázi vývoje redesign, jehož výsledky byly zveřejněny 8. srpna 2011.
  • Rasa sylvari byla poprvé hratelná během 3. Beta víkendu.

Zajímavosti

  • Slovo Sylvari má etymologický kořen v latině - silva je latinsky les.
  • Návrh pro Sylvari se pravděpodobně vyvinul ze sidhe. Byla to rasa plánovaná do nezrealizované Guild Wars Utopie. Tato rasa se pro změnu vyvinula z irské mytologie aos sí, známé také jako aes sídhe.

Stojí za zhlédnutí

Článek vychází z této oficiální anglické verze