Norn

Z GuildWars2.cz Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Norn 01 concept art (white).jpg

Nornové jsou rasa devět stop vysokých houževnatých válečníků obývající některé části Kryty a trpaslíky opuštěné pevnosti v horách Shiverpeak. Jejich hlavní životní náplní je lov, takže s jejich schopnostmi jako stopování, maskování a zabíjení jsou neocenitelní partneři v boji. Nornové jsou soběstační a nezdružují se obvykle do velkých skupin, ale je možné je spatřit ve větších skupinách na obchodních místech a nebo jako loveckou skupinu bojující proti velmi silnému nepříteli. Norn je jedna z hratelných ras v Guild Wars 2.

Obsah

Vzhled

Concept art of norn children.

Typický norn vypadá jako větší člověk, ale mají možnost brát na sebe podobu jednoho ze svých duchů divočiny. V jejich lidské formě nejsou jen vysocí (okolo devíti stop), ale také svalnatější než kterýkoliv člověk. Další jejich výsadou je velmi dlouhý život. Dožívají se až 120 let a pevné zdraví a vitálnost si udržují velmi dlouho, nicméně jen málo z nich umírá stářím. Obvykle mají světlé a nebo bledé zabarvení kůže, ale ti kteří žijí v Lion's Arch jsou opáleni od slunce. Podle Kranxxe nornové při sebemenší námaze vyvýjejí veliké množství tělesného tepla.

Už v originálních Guild Wars byla pro norny typická transformace do napůl zvířecí formy (a to hlavně formy medvěda). V Guild wars 2 budou dostupné další formy jako vlk, havran a sněžný levhart. Přeměněný norn do zvířecí formy je osrstěný, vyzbrojený drápy a tesáky a dodává mu rysy typické pro formu ve kterou je přeměněn.

Při transformaci je celé oblečení i brnění pokryto zvířecí formou. Není známo, jestli zranění a nebo otrava přetrvá po transformaci.


Kultura

2009 December norn 01.jpg

Kultura nornů je velmi individualistická se zaměřením na osobní úspěch a slávu - obzvláště získnou na lovu nebo v bitvě. Norni se nebojí smrti a věří, že sílou a odvahou lze dosáhnout nesmrtelnosti. Bojí se, že budou slabí a budou zapomenuti. Právě proto se každý norn snaží projevit, vybudovat vlastní legendu individuálním konáním chrabrých činů a dosahováním velkých vítězství. Každý norn doufá, že bude jeho legendu vyprávět skaald (vypraveč příběhů) a že bude oslavován příběhy a písněmi. Norni mají většinou velký smysl pro osobní čest a norn bez respektu je už druhými zapomenut. Pro mnoho z nornů soustředění na prestiž znamená, že přijmou jakoukoliv výzvu, která zvýší jejich hodnotu.

Nikdy se nevzdávají při bitvě, své kořisti a přátel, a to i pokud to znamená roky strávené bojováním se silným nepřítelem a nebo obtížný úkol. Přesto pro některé norny honba za prestiží často končí vychloubáním se, zastrašováním, zbrklým rozhodnutím a neochotou poslouchat rozum.

Norni jsou srdeční a hrdí, rychle se naštvou, ale rychle odpouští. Od přírody jsou optimistickou rasou s kladným životním postojem a to navzdory tomu, že byli vyhnáni ze své rodné země což vnímají jen jako další velikou výzvu k překonání. Rvačky mezi norny jsou běžné a respektují ty co je přeperou. Další velkou částí nornské kultury se popíjení alkoholu a to kolikrát i v nadměrném množství. Být opilý a přitom bojovat není zrovna vzácná kombinace, například na pivní slavnosti je soutěž "dovedností", která vyžaduje, aby byl soutěžící silně opilý.

Norni si hrdě pamatují své hodnotné předky napříč mnoha generacím a předávají obyčejná jména v rodině, ale ani významný předek a rodina nezajišťuje nornovi patřičný respekt. Každý je souzen podle svých vlastních skutků a nikoliv podle jejich klanu a nebo skupiny se kterou jsou spojeni.

Mezi norny neexistuje nic jako neblahá pověst a norn který si získá pověst mezi vrstevníky něčím, co by lidé mohli nazývat jako nečestné, je stejně vážený jako norn, kterého skutky byly více "počestné".

Norni uzavírají sňatky pouze pokud mají stejné postavení ve společnosti a během jejich svatby musí za každého promluvit jeho zástupce a prokázat, že jsou pro sebe vhodní. Navzdory jejich chladným domovům se norni velmi lehce oblékají. Odhalené části těla jsou často zdobeny tetováním s keltskými motivy.

Během vývoje se jejich příběhy inspirovaly jejich hlavními rasovými znaky osobnosti - tedy samostatnost, legenda a vášeň.


Náboženství

The Spirits of the Wild carved out of a hillside

Norni mají "šamanské" vyznání a uctívají symboly zvířat - Duchy divočiny. Duchové divočiny jsou zástupci těch nejprohnanějších, nejsilnějších, nejodvážnějších a nejmoudřejších zvířat v Shiverpeaks. Velký duch je Bear (Medvěd) a je považován za nejsilnějšího ze všech duchů a říká se, že dovoluje nornům vzít podobu medvěda. Uctívání duchů Snow Leopard(Sněžného leoparda), Raven(Havrana) a Wolf(Vlka)je také velmi rozšířené díky jejich podpoře při útěku nornů na jih. Mezi norny je mnoho dalších uctívaných duchů jako Dolyak, Eagle a Wurm, ale jejich uctívání není tak rozšířené.

Každý z duchů má několik šamanů. Šaman zasvěcuje svůj život posvátnému území ducha, slouží jako strážce a jako učitel mouder ducha. Čtyři nejdůležitější duchové mají veliké zasvěcené budově "Spirit Lodges" vybudované v nornské usedlosti Hoelbrak. Tyto místa jsou pod vládou nejmocnějších šamanů - the Speakers of Hoelbrak. Každý z duchů má "Havroun" šamana - jediného norna, který je s duchem ve spojení skrze mists.

Jako k dalším aspektům jejich života, tak nornové přistupují k náboženství individuálně. Skupiny nornů jako rodiny, velká doupata a nebo izolované usedlosti mají sklon k uctívání určitého hlavního ducha a vyvolávají jeho speciální schopnosti, aby je mohli napodobovat. To znamená, že v některých oblastech je určitý duch velmi známý, zatímco ostatní ne. Mezi příznivci odlišných duchů jsou často najpaté vztahy - například stoupenci Medvěda mohou vnímat uctívání Havrana jako falešné a tedy slabé a nečestné.

Norni čerpají svoji sílu z totemů, vyvolávájí je v bitvě a to jim umožňuje transformovat se do podoby jejich ducha. Neuctívají duchy jako vyšší bytosti, ale váží si jich pro jejich sílu, kterou jim dávají.

Ačkoliv neuznávají Šest lidských bohů, tak uznávají jejich existenci a sílu. Neužívají pro ně jména, které jim dali lidé, ale nazývají je "Spirits of Action" (tedy "Duchové počínání") jako celek a jednotlivé bohy podle toho co zastupují - například Batlhazarovi říkají War (Válka) a Kormir je Knowledge (vědění).

Vláda Norni nemají žádnou centrální vládu ani národ. Většina nornů odmítá kohokoliv následovat a před nikým nepoklekne. Nejblížší věc k vedení je jejich respekt k ostatním nornům, kteří předvedli významné hrdinné činy. Tito norni s neobyčejnou silou a dovednostmi v bitvě mohou založit nějakou usedlost, ale nikdy nebudou považováni za vládce norny žijícími v ní.


Knut Whitebear je pánem Hoelbrak Lodge, stará se o to, aby byl Hoelbrak v bezpečí. Jeho synové vedou Wolfborn, což je skupina nornů, která se stará o udržování pořádku v Hoelbraku.

Historie

2009 December norn 03.jpg

Je známo velmi málo z historie nornů předcházející Guild Wars: Eye of the Norn.

Původ nornů jako rasy není známý, ale vznikly určité teorie. Kodani věří, že norni mohou být potomky skupiny kodanských lovců oddělených od kmenů během Veliké bouře (The great storm), kteří se stali nižšími bytostmi tím, že se zřekli žití jako medvědi. To je ale v rosporu se schopností transformace nornů, která jim byla dána duchem Medvěda. Není jasné, jestli to je a nebo není pravda.

Norni vždy byli kočovná rasa zaměřená na lov a na osobní úspěchy a cíle. Po nějaký čas byli sjednoceni jako jedna rasa, když pomáhali se zničením hrozby - the Great Destroyera v Guild Wars, ale zanedlouho se vrátili ke svému kočovnému, individualistickému životu. To je ale neomezuje při obraně jejich domovských území v severních Shiverpeaks proti charrským nájezdům. Jejich mocná obrana si vybudovala veliký respekt u charrů a ze vzájemného respektu vyšlo něco jako vzájemná spolupráce, která trvala po 200 let. V roce 1078 AE, kdy byl Starodávný drak Jormag ještě nečinný, už byl vycítěný norny. Svanir byl první, kdo uslyšel Jormagovo volání a byl trvale změněn do formy leddního medvěda až do jeho smrti. Během příštích let mnoho nornů následovalo Jormagovo volání, kráčelo ve stopách Svanira a vytvořilo skupinu známou jako Sons of Svanir. Uctívají Jormaga, jako vrcholného ducha.


V roce 1165 AE se Jormag probudil v Shiverpeaks, probudil a vytvořil stvoření sněhu a ledu, aby mu sloužily. Napadání Jormaga samostatně nedovolilo nornům si udržet své domovy a byli nuceni odejít jižně do části hor, kterou kdysi obývali trpaslíci. Zde vybudovali nové domovy, našli nová loviště a nové nepřátele. Zde v ruinách území trpaslíků se střetnuli s rasou dredge, se kterou bojují o části území až do teď.

Galerie

Článek vychází z této oficiální anglické verze