Lidé

Z GuildWars2.cz Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Human 01 concept art (white).jpg

Ztratili svou vlast. Jejich modlitby se ztráceli v tichém nebi. Dnes mají zbylí synové a dcery lidstva poslední domov – národ Kryta, řízený královnou Jennah. Zemi, sužovanou bandity a řádícími kentaury, navíc rozdělují i politické zrady a intriky. Jediná šance na přežití a zachování jejich kultury je odvaha, vůle a jednotnost.

— Herní popis

Jednou dominovali nad ostatními rasami Tyrie, ale v poslední době si nevedou moc dobře. Jejich království které okupovalo celý kontinent, nyní leží v troskách a zbyla pouze Kryta. Když předchozí hrozby vymizely, objevila se další, ještě více smrtelná. Starodávný drak začal ohrožovat existenci lidí.

Lidé jsou jedna z pěti hratelných ras v Guild Wars 2.

Obsah

Tvorba postavy

2009 December human 02.jpg

Výběrem lidské postavy hráč započne hru poblíž Divinity's Reach, hlavního města kryty. Domovská instance lidí je čtvrť Salma.

S tvorbou postavy mají lidé tři specifické biografické otázky, které ovlivní jejich osobní příběh:

  • Sociální postavení ve kterém postava vyrůstala.
  • Čeho nejvíce litují.
  • Který ze Šesti Bohů jim požehnal.

Osobní příběh začíná rozhodnutím postavy vydat se poprvé do světa mimo Divinity's Reach a zjistí že oblast je pod útokem kentaurů. Hráč poté pomáhá s obranou.

Lidské rasové skilly jsou založeny na šesti bozích.

Vzhled

Není moc možností jak oddělit vzhled lidí v Guild Wars od skutečných lidí. V původním Guild Wars byli rozdíly mezi lidskými rasami aby se rozlišili lidé z různých kontinentů - lidé z Elony vypadali jako Afričané, z canthy jako Asijci, Kryťané a Ascaloňané měli většinou Evropský vzhled a Orriané vypadali jako Arabové.

Kultura

Čas poznamenal lidskou kulturu více než u jiných ras. Když se uprchlíci začali scházet v Krytě ze všech koutů lidských zemí, scházeli se a zachovávali tradice jejich vlastní historie, což je spojovalo s domovinou do které se nemohli vrátit. Nikde jinde není toto vidět víc než v Divinity's Reach, mnoho čtvrtí je pojmenováno a naplněno lidmi z Ascalonu, Canthy a Elony.

Ostatní rasy vidí lidi jako někoho kdo se drží tradic, umírající a mizející z Tyrie stejně jako se to stalo trpaslíkům. Ale lidé stále bojují, jejich duch je stále silný, odmítají se vzdát tam kde by jiní už skončili. Například Ascalon, obyvatelé Ebonhawke stále hlídají své zdi proti charrům.

I přes to že jsou viděni jako nejkonzervativnější rasa tak se snaží používat nové technologie, adaptují se aby udrželi krok s ostatními rasami, lidé jsou vynalézaví a pracovití, několik vynálezců jako třeba Uzolan pomohli rozšířit lidské technické vědomosti.

Lidé upřednostňují pohřbívání mrtvých, ale s probuzením Zhaitana a zvýšením počtu nemrtvých raději mrtvé spalují.

Náboženské vyznání

Většina lidí uctívá Šest Lidských Bohů- Balthazara, Dwaynu, Grenthe, Kormir, Lyssu a Melandru. Každý z bohů je patron v několika oblastech jako jsou válka, léčení, smrt, pravda, krása a příroda. Bohům je připisováno přivedení lidí do Tyrie a v historii hodně pomohli rozvoji lidí. Jenže za posledních 200 let Šest Bohů ustoupilo do ústraní a i když stále odpovídají na modlitby, jsou více vzdálení a nechávají lidstvo postavit se na vlastní nohy.

Ticho ze strany bohů jejich víru moc nepoznamenalo. V chrámech se stále modlí, ulice Divinity's Reach jsou pojmenovány a vyzdobeny pro každého z bohů. Někteří zasvětí svůj život těmto bohům- kněžky Dwayny pracují v nemocnicích a knězové Balthazara pořádají různé soutěže. V minulosti byli pořádány festivaly pro jednoho nebo více bohů, například vánoce, ale zda se ještě pořád slaví není známo.

Vláda

Vládu lidí tvoří monarcha a sbor ministrů, který je složen z reprezentantů všech lidských rodů. Ministři navrhují zákony a spolu s jejich požadavky je předkádají před královnu, která rozhoduje o jejich schválení. Zpočátku byl tento systém navržen pro dočasnou vládu v uprchlických táborech , ale po uplynulých 150 letech od zaplavení Lion's Arch se ujal na trvalo a stal se základním pilířem kultury v Krytě. Vláda je podporována svými vojsky. Největší skupinu tvoří Seraph Guard, kteří plní úlohu policie a obránců všech lidí napříč Krytou. The Ministry Guard ochraňuje a podporuje zájmy ministrů z Divinity's Reach. The Shining Blade je malá skupina elitních jednotek, která má za úkol zajistit bezpečnost královny samotné. Tato vláda není zcela jednotná a bezkonfliktní a zájmy šlechty jsou často odlišné od zájmů královny Jennah. The Chamber of Ministers -Sněmovna ministrů je plná intrik a spiknutí, často soustředěných okolo ministra Caudecuse, kterého mnozí považují za královny rivala. Do těchto bojů o moc jsou často zapojena různá armádní uskupení podle toho, která má zrovna pravomoce v určité situaci.

Historie

Na konci Guild Wars byli lidé dominantní rasou. Obchodními trasami spojovali tři kontinenty, lidstvo se rozšířilo do každého rohu Tyrie.

Válka s Charry pokračovala v ascalonu. Od searingu lidé postupně ztrácejí území. Od roku 1070 AE do 1090 AE, se Králi Adelbernovi dařilo držet jen zbytky ascalonu, do chvíle než charrové dorazili do Ascalon City a král ve svém šílenství vypustil Foefire, čimž změnil většinu lidské populace ascalonu na duchy. Po Foefire byl Ascalon kompletně ovládnut charry až na jednu lidskou pevnost, která stále stojí proti charrům, Ebonhawke.

Cantha byla v roce 1127 AE sjednocena rukou Emperora Usoku, který poté rozjel kampaň na vytlačení nelidských ras z kontinentu. Pod jeho tyranií se Cantha stala izolovanou. Když přisluhovači Zhaitana znemožnili dopravu po moři tak se ztratil i zbývající kontakt s Canthou

Strašlivý hladomor se prohnal Elonou poté co Palawa Joko zastavil řeku Elon, lidé byli tak oslabení že mohl napochodovat s jeho nemrtvou armádou. Přibližně v roce 1135 AE kompletně převzal vládu nad Elonou. Joko si vytvořil pevnost v Crystal Desert a zařídil aby bylo téměř nemožné přejít do Tyrie po zemi, zatímco Zhaitan brání plavbě po moři.

V 1219 AE vlny, které se přihnaly při Zhaitanově probuzení, zasáhli Krytanské hlavní město, největší lidské město té doby a všechny pobřežní oblasti. Lion's Arch byl kompletně zničen. Znovu byl vystavěn piráty a stalo se z něj nezávislé město a už nespadalo pod moc lidí.

Kryta, sjednocená Královnou Salmou v 1088 AE, zůstala posledním lidským národem, sešli se zde uprchlíci ze všech tří kontinentů. Nové hlavní město Divinity's Reach se stalo centrem lidského vesmíru a jejich poslední nadějí ke znovupostavení se na nohy i přes to že pokračují boje s kentaury a bandity. Mnoho lidí by raději zemřelo, než aby nechali ublížit Divinity's Reach a jejich královně.

Galerie

Stojí za zhlédnutí

Článek vychází z této oficiální anglické verze