Biografie

Z GuildWars2.cz Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Biografie je část procesu tvorby postavy který určuje osobní příběh hráčovy postavy. Hráč může určit biografii své postavy volbou z několika odpovědí odvíjejících se od profese a rasy.

Volba biografie sestává z následujících otázek:

  1. Jedna otázka ohledně profese
  2. Jedna otázka specifikující startovní povahu postavy
  3. Tři otázky odvíjející se od rasy

Níže jsou uvedeny možné odpovědi a jejich dopad na hru.

Obsah

Profese

Otázka zaměřená na profesi postihuje vzhled hráčovy postavy.

Guardian

Jako symbol mé oddanosti nosím _.
Biography Conqueror's Cloak.png Dobyvatelův plášť - Když jsem byl mladý, zastavil se proslavený lovec a přehodil přes mne svůj plášť. Od té doby jsem jej nosil jako svůj vlastní a činil jsem maximum aby dostál patřičné cti původního nositele. Také chci být dobyvatel!
Biography Fanatic's Mantle.png Nadšencův plášť - Před dlouhou dobou jsem si stanovil svou cestu a nic mne z ní nesvede. Jsem plně odhodlaný svému přesvědčení a neoblomný ve své loajalitě. Můj plášť mi připomíná břímě, jež jsem se rozhodl na svých bedrech nést.
Biography Visionary's Scarf.png Prorokův šátek - Svět Tyrie je větší než si myslíme a je pln záhad a tajemství. Tento šátek vlaje ve větru a nyní hřeje mou krev. S ním se budu snažit objevit ve světě velké záhady, jichž se ostatní obávají.

Warrior

Na bojišti nosím _ . Protože jsem díky tomu rozpoznán a budím tím náležitý respekt.
Biography Spangenhelm.png Okřídlenou helmu - Má okřídlená helma zastrašuje mé nepřátele a získává mi respekt u spolubojovníků. Když jí nosím jsem téměř neporazitelný.
Biography Cap Helm.png Otevřenou helmu - Má helma není kryta hledím, proto mi moji soupeři vidí do tváře a mohou mi pohlédnout přímo do očí. Díky tomu si budou pamatovat kdo je porazil.
Biography No Helm.png Bez helmy - Skutečný bojovník nepotřebuje helmu. Moji nepřátelé se budou krčit a váhat při pohledu na mé nebojácné postavení k boji, které mám ve tváři.

Engineer

Mým nejpoužívanějším nástrojem je _.
Biography Universal Multi-Tool.png Univerzální vybavení - Je to šroubovák. Je to klíč. Je to laterální utahovák! Je mi jedno jak se to nazývá; tuto výbavu beru všude s sebou.
Biography Eagle-Eye Goggles.png Orlí brýle - Nic nevidí svět jasněji než orlí zrak. Tyto brýle umožňují jejich nositeli vidět stejně dobře.
Biography Obscuring Veil.png Zatemňovací závoj - Nošení masky znemožňuje rozpoznání identity a emocí. Díky čemuž je nositel ostatními vnímán neznámě a nebezpečně.

Ranger

Můj _ bojuje po mé straně a chrání mi záda.
Asura Biography Pet Moa.png Moa - Má moa po mém boku vyrůstala již od doby co se vylíhla z vajíčka. Její oddanost nemá obdob, a vždy srazí nepřítele dříve než stačím vytasit zbraně.
Biography Pet Stalker.png Stopař - Můj Stopař je velice dobrý přítel. Je klidný, tichý, a svižný jako šíp. Jeho oči poukazují na jeho inteligenci.
Biography Pet Drake.png Dráček - Ochočil jsem si svého dráčka hned poté co se vylíhnul. Nyní mne následuje všude kam se hnu. Je to neúnavný a silný společník.
Charr Biography Pet Devourer.png Žrout - Žrout je zběsilý a nelítostný bojovník. Vyrůstal po mém boku od okamžiku vylíhnutí z vajíčka a od té doby si získávám jeho důvěru. Položil by za mou ochranu i vlastní život.
Biography Pet Stalker.png Stopař - Můj Stopař je velice dobrý přítel. Je klidný, tichý, a svižný jako šíp. Jeho oči poukazují na jeho inteligenci.
Biography Pet Drake.png Dráček - Ochočil jsem si svého dráčka hned poté co se vylíhnul. Nyní mne následuje všude kam se hnu. Je to neúnavný a silný společník.
Human Biography Pet Dog.png Pes - Můj pes stál vždy při mně, dokonce i proti mnohem silnějším soupeřům. Nemohu si přát lepšího spojence.
Biography Pet Moa.png Moa - Má moa po mém boku vyrůstala již od doby co se vylíhla z vajíčka. Její oddanost nemá obdob, a vždy srazí nepřítele dříve než stačím vytasit zbraně.
Biography Pet Bear (human).png Medvěd - Můj medvěd a já bojujeme jako jeden. Stačí jen nepatrné gesto aby můj medvěd pochopil příkaz, a poté společně trháme naše nepřátele na kusy.
Norn Biography Pet Bear (norn).png Medvěd - Můj medvěd a já bojujeme jako jeden. Stačí jen nepatrné gesto aby můj medvěd pochopil příkaz, a poté společně trháme naše nepřátele na kusy.
Biography Pet Wolf.png Vlk - Vlčí společnost je považována za obrovskou výhru. Poté co plně dospějí, je to mazaný lovec a oddaný společník.
Biography Pet Snow Leopard.png Sněžný leopard - Překrásný sněžný leopard je symbolem naprosté nezávislosti. Jeho vznešenost a plíživost jsou inspirující a společně jej činí neporazitelným lovcem.
Sylvari Biography Pet Moa.png Moa - Má moa po mém boku vyrůstala již od doby co se vylíhla z vajíčka. Její oddanost nemá obdob, a vždy srazí nepřítele dříve než stačím vytasit zbraně.
Biography Pet Stalker.png Stopař - Můj Stopař je velice dobrý přítel. Je klidný, tichý, a svižný jako šíp. Jeho oči poukazují na jeho inteligenci.
Biography Pet Fern Mastiff.png Kapradinová doga - Můj pes stál vždy při mně, dokonce i proti mnohem silnějším soupeřům. Nemohu si přát lepšího spojence.

Thief

V mém řemeslu je důležité porozumět umění _.
Biography Anonymity.png Anonymity - Mé umění spočívá ve schopnosti nenápadně se vplížit, infiltrovat a následně uniknout. Nelákám na sebe mnoho pozornosti. Pro udržení mé anonymity schovávám svou tvář do stínu kápě.
Biography Determination.png Rozhodnosti - Jsem obchodník. Jsem rváč, jsem svalnatý, jsem medvěd do kterého na kterého nechceš narazit. Nosím čelenku, která mi umožňuje nerušený rozhled.
Biography Subterfuge.png Lstivosti - Ať už dobrou volbou slov či jen výrazem své tváře, vždy upoutám pozornost tak jak potřebuji. Jsem mistr přetvářky a intrik.

Elementalist

Učím se porozumět všem přírodním aspektům, ale nosím korunku která symbolizuje mé oblíbení v magii _.
Biography Water.png Vody - Voda, ať už zmrzlá či tekoucí, je životem, který proudí dokonce i uvnitř nás.
Biography Fire.png Ohně - Chamtivost ohně a jeho žhnoucí destrukční síla vzbuzuje respekt. Oheň vše spálí a vytváří příležitost pro nový růst.
Biography Earth.png Země - Země je základ, který všemu umožňuje život. Kámen nás posiluje. Skála nás uzemňuje.
Biography Air.png Vzduchu - Vzduch je zdrojem veškerého života. Je neviditelný, ale může zničit i celé vesnice.

Necromancer

Nekromancerovým nejbližším společníkem je Smrt. Na potvrzení tohoto mám svou tvář označenou jako _.
Biography Trickster Demon.png Lstivý démon - Lstiví démoni z Mlhava ( Mists ) vždy najdou způsob jak se dostat do našeho světa aby šířili zkázu. Já jsem stejný, jsem ničitel, a všichni by se mě měli obávat.
Biography Skull.png Lebku - Respektuji tradice předcházejících nekromantů. Na tváři mám symbol lebky která mi připomíná, že i ti největší jednou zemřou.
Biography Ghostly Wraith.png Přízrak - Přízrak je stvoření z čisté energie, a jeho vychytralost mu pomáhá se vyhýbat nepřátelům. To co ty nemůžeš vidět... tě jednou může zabít.

Osobnost

Otázky zaměřené na povahu postavy mají vliv na možnosti dialogů s NPC.

Můžou nás potkat problémy, ale já vždy využívám _ abych je překonal(a).
Biography Charm.png Šarm - Jsem neobvykle šarmantní. Nikdo mi nemůže odolat, protože jsem dokonalý(á). Vždy vím co mám říct abych pozvedl(a) náladu či utužil(a) odvahu.
Biography Dignity.png Důstojnost - Zachovávám si důstojnost i když jsem po uši v blátě. Je to to, co činí ostatní aby mne respektovali. Vážné a promyšlené chování je cesta k úspěchu.
Biography Ferocity.png Zběsilost - Jsem divoký. Hrozící násilí mě rozběsní více než cokoli jiného. Jsem přirozený, i když využívám zastrašování pro získání vlastního užitku.

Rasa

Otázky směrované na rasu mají přímý dopad na příběh hráčovy postavy.

Asura

Jsem studentem Univerzity _.
Biography Statics.png Statiky - Stavitelé a architekti vytvořili Univerzitu statiky, a my stavíme do vyčerpání. Někteří nás nazývají konzervativními, ale budujeme ty nejmodernější stavby, využíváme starých materiálů dosud nevídanými způsoby, a rozvíjíme působnosti známých kouzel pro praktické využití.
Biography Dynamics.png Dynamiky - Univerzita Dynamiky vytváří neobvyklé vychytávky. Energie, nadšení a odvaha jsou naše největší přednosti. My věříme v nepostradatelnost využití všech dostupných zdrojů. Pokud náš prototyp selže či exploduje, není to naše selhání, nýbrž šance se ponaučit a zdokonalit.
Biography Synergetics.png Synenergetiky - Jako členové Univerzity Synenergetiky, studujeme jak energie se projevují vzorce a formy alch-magických fraktálů projevují. Jen málo z těch mimo naší školu rozumí filozofii a mystické komplexitě našich zájmů. Jsme oddáni výzkumu čisté přírody ( Eternal Alchemy ).
Můj první výrobek byl _.
Biography VALET-123 Golem.png VALET-123 Golem - Většina golemů jsou stroje vytvářené pro válku. Nevykazují žádnou jemnost ani originalitu. Můj golem byl kompaktní a efektivní, a měl bezkonkurenční množství funkcí. Byl revolucí v úklidu laboratoře a také uměl míchat výtečné koktejly.
Biography Transatmospheric Converter.png Transatmospheric Converter - Jak potěšující by bylo, mít možnost měnit počasí, dle mého rozmaru! Jen kdyby měl prototyp více síly. Nicméně, design byl špičkový. Můj transatmospherický konvertor byl mistrovské dílo naprostého génia. Kéž bych měl více peněz.
Biography Infinity Ball.png Infinity Ball - Říkali, že je to jen hračka, prázdný sen a plýtvání zdroji. Mýlili se. Můj vynápez předpovídá budoucnost. Ikdyž ne pokaždé správně. Je to irelevantní! Mohlo by mi to poskytnout nějakou výhodu? Odpověď je mlhavá. Zeptej se znovu.Můj první učitel, který mě naučil téměř všechno co vím, byl...
Biography Bronk.png Bronk - Dobrý ol' Mistr Bronk mě naučil výhod nadřazené palebné síly. Rád říkával " Když přijde čas na zmasení nepřítele, není lepší věci než palebné převahy."
Biography Zinga.png Zinga - Mistrině Zinga mě naučila, že nejlepší formou magie je staré dobré štěstí. Ráda říkávala " Plánování dopředu je pro pitomce, kteří si myslí, že dokážou předpovědět veškeré možné výsedky. Budoucnost je nestálá! Nech se jí unášet!"
Biography Blipp.png Blipp - Mistr Blipp byl známý tím že byl častou propouštěn a stejně tak často propouštěl sám. Často mi říkával, „Tvůj první pokus by nikdy neměl být tím posledním, obzvlášť pokud uspěješ. A příště mi mohl přijít úspěch ještě větší“
Biography Canni.png Canni - Kancléř Canni nebyl jen další byrokrat. Byl také exopolitický para-scientolog. Rád říkával. „Vždy měj po ruce svědka, nejlépe postradatelného. Nikdy nevíš kdy bude třeba obětní beránek."

Charr

Jsem hrdým členem _.
Biography Blood Legion.png Krvavé Legie ("voják Krvavé Legie") - Jsem z Krvavé Legie. Do bitev se vrháme po hlavě. Bojujem v předních liniích za jakýchkoliv podmínek. Jsme odvážní a mocní a nikdo se nedokáže vyrovnat naší udatnosti v boji.
Biography Ash Legion.png Popelové Legie ("voják Popelové Legie") - Jsem z Popelové Legie. Používám lsti k přemožení nepřítele. Jsme učeni být nezpozorováni a vychytralosti. Bitvu dokážeme zvítězit dříve než započne pomocí infiltrace, sběru informací a přesných úderů na nepřítele.
Biography Iron Legion.png Železné Legie ("voják Železné Legie") - Jsem z železné Legie. Pochoduji do rytmu burácení válečných strojů. Železná legie započala revoluci v Charrském strojírenství. Vynikáme v práci s kovem, děly a především v konstrukci palných zbraní.
Zemřel bych pro svůj Warband, zejména pro _, mého sparring partnera.
Biography Maverick.png Maverick - Maverick je nejlepší bojovník jeden na jednoho jakého jsem kdy viděl. Je trochu divoký a jeho ego dorůstá rozměrů Black Citadel. Možná že je neřízená střela, ale ví jak udělat věci trochu více epické
Biography Euryale.png Euryale - Euryale, naše elementalistka, je nevěrnější voják naši Warband. Je tvrdohlavá, nepříjemná a protektivní, ale je velmi čestná. Vždy stojí po mém boku a svěřil bych jí svůj vlastní život.
Biography Clawspur.png Clawspur - Clawspur nechává za sebe mluvit své ostří. Je extrémně klidný a tichý, dokonce i na thiefa. Zatímco ostatní mlátí hubou, Clawspur se tiše připraví zabít cíl. Je dobře ho mít na své straně.
Biography Dinky.png Dinky - Dinky byl nejmladší z mláďat v našem Fehraru, takže musel být tvrdší než ostatní, aby se vůbec prosadil. Je to Guardian, ale není zrovna nejchytřejší, ale je to skvělý přítel a vždy budu stát po jeho boku.
Biography Reeva.png Reeva - Reeva hraje tvrdě. Nic jí nedokáže položit na lopatky. Vždy vtipkuje o tom, že její nejlepší zbraň krom engineer kitů je ostrý smysl pro humor. Pro Reevu by život bez humoru nestál za nic.
Řekli mi, že voják který mě splodil byl __.
Biography Loyal Soldier.png Věrný voják - Už od malička jsem slýchával mluvit ostatní o mém zploditeli s velkou úctou. Chci dostát jeho jménu a ještě víc, překonat ho.
Biography Sorcerous Shaman.png Šaman čaroděj - Už jednou nás šamani z Plamenné Legie zotročili. Proto můj otec, taktéž šaman, je považován za nedůvěryhodného a lstivého. Musím překonat jeho pověst.
Biography Honorless Gladium.png Honorless Gladium - Bezectný Gladium – Gladium je charrský bojovník, který není v žádné Warband. Otec se na svůj Warband vykašlal a opustil ho. Nyní je bojovník beze cti a ani já k němu žádnou nechovám.

Human

Byl jsem vychován _.
Biography Commoner.png Prostý Občan ("prostými občany") - Byl jsem vychován mezi prostými občany Divinity's Reach. Jsme pracovní třída, kolečka která drží město ve funkčnosti. Pomáhal jsem v hospodě vlastněné přáteli, Andrew a jeho dcery Petry.
Biography Nobility.png Šlechta ("mezi šlechtou") - Vyrůstal jsem mezi šlechtou, mezi nimi přítel Lord Faren, který může vysledovat své předky až mezi krále. Získal jsem skvělé vzdělání, dobře se orijentuji ve způsobech dvora a rozumím zodpovědnosti která přichází s privilegii.
Biography Street Rat.png Pouliční Krysa ("v ulicích") - Vyrůstal jsem jako chudák, na ulicích, žijíc z ruky do huby. Každý den byla výzva, ale jak můj starej kámoš Quinn říkal, "Když tě to nezabije, tak tě to posílí." Makal jsem tvrdě abych změnil své štěstí, ale stále mám dlouhou cestu před sebou.
Jedna z věcí kterých nejvíc lituji je _.
Biography Unknown Parents.png Neznámí Rodiče ("Nikdy jsem nehledal své pravé rodiče") - Když jsem byl nemluvně, byl jsem opuštěný v sirotčinci. Milý pár mě adoptoval a stal se moji rodinou. Přesto mě vždy zajímalo kdo jsou moji skuteční rodiče.
Biography Dead Sister.png 'Mrtvá Sestra ("Nikdy jsem nezískal tělo mé sestry") - Moje sestra byla Seraph. Kentauři ji zabili během hlídky. Nikdy nenašli její tělo a to mě vždy trápilo.
Biography Missed Opportunity.png 'Prošvihnutá příležitost' ("Utekla mi možnost vystupovat v cirkusu") - Když jsem byl madý, měl jsem možnost vystupovat v cirkusu, ale vzdal jsem to. Do dnešního dne je mi líto že jsem se nechytil té příležitosti.

Všichni říkali, že jsem byl požehnán _ když jsem byl malý.
Biography Dwayna.png Dwayna - Dwayna -- bohyně léčitelství, vzduchu a života - vyrovnaná velitelka starých bohů. Často popisována jako mladá, dlouhá a štíhlá, vznášející se na opeřených křídlech.[
Biography Grenth.png Grenth - Grenth je bůh temnoty, ledu a smrti. Jeho přisluhovači vědí že rouška mezi světy tenká. Smrt mě nevyděsí. I nejtemnější noc mi poskytne pohodlí, protože Grenth na mě dohlíží.
Biography Balthazar.png Balthazar - Balthazar -- tBůh války, ohně a výzev - dohlíží nad arénami. Obdarovává ty, kteří mají schopnosti bojové strategie a dovednosti se zbraněmi. Tvrdě jsem trénoval, abych uctil Baltazara.
Biography Melandru.png Melandru - Melandru -- bohyně přírody, země a růstu - může být nalezena ve veškeré úrodě a v každé květině. Usmívá se nad těmi, kteří, jako já, mají blízko ke zvířatům. Jsem následovník Melandru.
Biography Lyssa.png Lyssa - Lyssa nosí mnoho masek. Je bohyně dvou tváří krásy, vody a iluzí. Je patronem nejatraktivnějších a nejelegantnějších z nás. Její požehnání se dotklo celého mého života.
Biography Kormir.png Kormir - Kormir je bohyně řádu, ducha a pravdy. Každý den mě inspiruje k větší kuráži hledat správnost mysli, srdce a činnu.

Norn

Nejdůležitější kvalitou hrdiny je _.
Biography Strength.png Síla - Norni kteří se chtějí stát legendou musí mít velkou fyzickou sílu. Síla je klíč k vítězství!
Biography Cunning.png Mazanost - Je potřeba záludnost pro přelstění protivníka legendárním stylem. Mentální zdatnost udržuje lovce o krok před kořistí.
Biography Instinct.png Instinkt - Pravý hrdina naslouchá vnitřním vědomostem, inspirován Duchy přírody. Instinkty, takové na které spoléhají zvířata, vedou lovce k triumfu a slávě.
Na nedávné oslavě v Hoelbraku, jsem _.
Biography Blacked Out.png Odpadnul ("odpadnutí") - Pivo! Hospodské zpěvy! Je až moc snadné nechat se strhnout momentem událostí. Za nic na světě jsem si probuzení nemohl vzpomenout co jsem vše vyváděl. Snad nic hrozného.
Biography Revenge.png Pomsta ("porval jsem se") - Už od mládí jsem měl svého rivala. Je inteligentní, vychytralý a proradný. Poslední souboj jsem prohrál, ale příště skóre dorovnám
Biography Lost an Heirloom.png Ztráta dědictví ("ztratil jsem dědictví") - Zdědil jsem Romkeho roh. Prastarý magický artefakt předávaná z generace na generaci. Po pár kořalkách, nebo čeho, jsem ho použil jako zápisné do soutěže siláků… a prohrál ho.
Když jsem byl ještě mládě, měl jsem vizi. Duch přírody mě natvštívil a nabídl mi ochranu. Ten duch byl _.
Biography Bear Spirit.png Bear - Bear is the most powerful among the Spirits of the Wild. She is a symbol of fortitude and self-reliance. She roared over me when I was a babe, and ever since, I've had Bear's courage in my heart.
Biography Snow Leopard Spirit.png Snow Leopard - Snow Leopard is a stealthy, smiling spirit. She teaches us independence, strategy, and laughter in the face of danger. To this day, her wisdom guides me, and my memory of her visit comforts me on dark nights.
Biography Wolf Spirit.png Wolf - Wolf has the cunning of the pack behind him. He imparts the virtues of loyalty, ferocity, and strength in numbers. When he came to me, he whispered of my heroic future and told me I would never be alone.
Biography Raven Spirit.png Raven - Raven, clever and wise, guides us with truths that others fear. He bestows a far-seeing clarity of mind. In my visions he spoke of riddles and opened my eyes to secrets that few others can see.

Sylvari

Snil jsem o úkoly, který mě volal do akce. Měl jsem vizi _.
Biography White Stag.png Bílý Jelen - Bílý jelen je stvoření kouzel, věčné zvíře s ohromnou silou. Říká se že jelen vymění magické požehnání za svou svobodu, pokud ho chytím.
Biography Green Huntsman.png Zelený Lovec - Viděl jsem silného lovce v zeleném brnění, jeho obličej porostlý rostlinami. Byl poražen, ale nepodřídil se; byl zabit, ale nezemřel. Troufnu si s ním bojovat?
Biography Shield of the Moon.png Srpek měsíce - Měsíc je mocný symbol léčení a magie. Kdokoliv kdo sní chráněn měsícem, měl by mít víru a statečnost. Doufám že jsem hodný takové vize.
Věřím že nejdůležitější z Ventariho učení je _.
Biography Act With Wisdom.png Jednej s rozvahou, ale jednej. - Je jedna věc vědět co je správné a jíná, změnit svět. Všichni máme svá volání. Odliším se svými činy a tím povznesu tyrii do větší šlechetnosti
Biography Right To Grow.png Vše má právo růst. - Květy jsou bratry plevele. Různorodost možností je dobrá. Diskuze je zdravá. Nikdo by neměl být souzený pouze za bytí odlišným. Budu stát za právem za každou cenu.
Biography Where Life Goes.png Kam jde život, tam bys měl taky jít. - Svět je nádherné místo vytvořené pro nás k prozkoumání, užívání si a ochraňování. Vyhledám ponaučení v každé zkušenosti a jak porostu, budu mít více k vrácení
Pale Tree mě probudila během _.
Biography Dawn.png Cyklus Úsvitu - Sylvari probuzení za úsvitu jsou od přírody mluvčí, diplomaté a myslitelé do budoucna. Jsme blízce spojeni s okolím a soucítíme se všemi, dokoncei s ostatními rasami
Biography Day.png Cyklus Dne - Sylvari probuzení v průběhu dne řeší problémy tím že na ně zaútočí. My jsme válečníci, lovci a cestovatelé, kteří prožívají život z první ruky a užívají si risk pro to, aby se cítili skutečně naživu.
Biography Dusk.png Cyklus Soumraku - Sylvari probuzení za soumraku jsou zvídaví a přemýšliví. Milujeme poznání a trávíme čas čtením knih a studováním.Jsme inteligentní a tažení svůdnou komplexností magie.
Biography Night.png Cyklus noci - Sylvari probuzení v noci jsou tajnůstkáři. Děláme svá vlastní rozhodnutí, přicházíme a odcházíme jak se nám zlíbí, hbití tělem i myslí.
Článek vychází z této oficiální anglické verze